กฎกติกา

รายการเดิมพันบางอย่างมีกฏแลกติกาที่มีประเภทเดิมพันเฉพาะแบบ รายการเหล่านี้จะมีรูปแบบกฏและกติกา และถูกกำหนดไว้ในกฏกีฬาเฉพาะ ถ้ามีความไม่แน่นอน, ข้อผิดพลาด หรือเหตุสุดวิสัยระหว่างกฏและกติกาทั่วไปกับกฏกีฬาเฉพาะ กฏกีฬาเฉพาะจะถูกนำมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสิน ถ้ากฏกีฬาเฉพาะไม่สามารถตัดสินได้ในบางเหตุการณ์ เงื่อนไขที่กำหนดในกฏและกติกาทั่วไปจำถูกนำมาใช้


ผล

• บางรายการมีกฏและกติกาต่างกันไปขึ้นกับผลการแข่งขัน ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ในกฏกีฬาเฉพาะ
• เมื่ออันดับทั่วไป , โพล ถูกตัดสินอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาใดๆเช่นการไม่ผ่านรอบคัดเลือก หรือมีการแก้ไขผลลัพธ์จากองค์กร, ผู้มีส่วน, สมาคม หรือลีกที่กำหนดผลแข่ง ถ้าไม่มีพิธีการฉลองบนโพเดียม ผลที่ออกมาจะยึดตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ถูกตัดสินโดยบริษํทและใช้อ้างอิงไว้เป็นหลักฐานที่รู้กันในเวลาที่ตัดสินการเดิมพัน
• รายการทั่วไปจะถูกตัดสินใจเวลาอันสั้นหลังจากรายการจบลง บริษัทอาจจะตัดสินทันทีในบางรายการก่อนที่ผลการแข่งขันจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ บรืษัทขอสงวนสิทธิ์ในรูปแบบพิเศษในการเปลี่ยการตัดสินถ้ารายการใดๆตัดสินผิดพลาด
• ถ้ามีเหตุไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการแข่งขันในรายการใดๆซึ่งมีผลต่อการตัดสิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิเศษในการระงับการตัดสินในรายการใดๆในข่วงเวลาที่ไม่จำกัดจนกระทั่งเหตุการณ์ไม่แน่นอนนั้นๆสามารถแก้ไขด้วยเหตุผลลที่น่าพอใจโดยบริษัท
• ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันไม่ผ่านการคัดเลือกหรือถอนเงินหลังจากเริ่มเกมการแข่งขันไปแล้ว ทีมหรือผู้แข่งขันนั้นจะถูกตัดสินเป็นผู้แพร่เอย่างเป็นทางการเมื่อทีมหรือผู้แข่งขันอย่างน้อย1ทีม/คนสามารถแข่งรายการนั้นจบ การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิกยกเว้นรายการใดๆที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้
• ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันพลาดในการเริ่มการแข่งขันหรือเหตุการณ์ใดๆ(เช่น แมตช์หรือการแข่งความเร็วใดๆ) การเดิมพันทั้งหมดของทีมหรือผู้แข่งขันหรือรายการใดๆนั้นจะถูกตัดสินยกเลิก ทีมหรือผู้แข่งขันจะถูกตัดสินว่าได้เริ่มการแข่งขันแล้วถ้าเขามีส่วนในการเก็บบันทึกผลการแข่งขันหรือคัดเลือกอย่างเป็นทางการ (รวมถึงการไม่ตกรอบคัดเลือกแต่ยกเว้นการคัดเลือกที่ยังไม่มีการเริ่มแข่ง หรือเทียบเท่ากับการคัดเลือก)
• ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันพลาดในการเริ่มการแข่งขันหรือเหตุการณ์ใดๆ(เช่น แมตช์หรือการแข่งความเร็วใดๆ) การเดิมพันทั้งหมดของทีมหรือผู้แข่งขันหรือรายการใดๆนั้นจะถูกตัดสินยกเลิก ทีมหรือผู้แข่งขันจะถูกตัดสินว่าได้เริ่มการแข่งขันแล้วถ้าเขามีส่วนในการเก็บบันทึกผลการแข่งขันหรือคัดเลือกอย่างเป็นทางการ (รวมถึงการไม่ตกรอบคัดเลือกแต่ยกเว้นการคัดเลือกที่ยังไม่มีการเริ่มแข่ง หรือเทียบเท่ากับการคัดเลือก)


หยุด, ยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขัน

• รายการบางอย่างมีกฏและกติกาต่างกันที่เกี่ยวกับการหยุด, ยกเลิกหรือการเลื่อนการแข่งขัน ซึ่งจะมีกำหนดไว้ในกฏกีฬาเฉพาะ
• ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลง ภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข
• ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข


เปลี่ยนสนาม

• บางรายการมีกฏและข้อบังคับต่างกันเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสนามแข่งขัน ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ในกฏกีฬาเฉพาะ
• กรณีที่การเปลี่ยนสนามแข่งขันไม่มีผลในกฏกีฬาเฉพาะเช่น
1. สำหรับทีมกีฬาใดๆ ถ้ามีการเปลี่ยนสนามแข่งหลังจากรายการที่ถูกตั้งขึ้นโดยบริษัท การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิกเฉพาะกรณีสนามใหม่เป็นสนามเยือน
2. สำหรับทุกรายและประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ทีมกีฬา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสนามแข่งหลังจากบริษัทลงรายการไปแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินให้ยังดำเนินต่อไป


ช่วงเวลา

• บางรายการมีกฏและข้อบังคับต่างกันโดยช่วงเวลา ซึ่งมีกำหนดในกฏกีฬาเฉพาะ
• ถ้าช่วงเวลาการแข่งขันถูกเปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมดถูกตัดสินยกเลิก
• บางรายการที่เกี่ยวกับระยะเวลาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่กำหนด (เช่นเวลาที่จะมีประตูแรก) ถ้าเหตุการณ์เกิดในช่วงต่อเวลาหลังจากเวลาปกติหมดลง เหตุการณ์จะถูกตัดสินให้เกิดขึ้นในเวลาสุดท้ายของเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการยิงประตูในครึ่งแรกในช่วงต่อเวลาในเกมฟุตบอล จะอนุมานได้ว่าการเกิดประตูนี้เกิดที่นาทีที่45


การเดิมพันการแข่งขัน

• บางรายการมีกฎและกติกาที่ต่างกันซึ่งจะถูกกำหนดไว้ในกฏกีฬาเฉพาะ ตัวอย่างเช่นการเดิมพันการแข่งขันรายการกอล์ฟซึ่งจะมีกฏกำหนดไว้ในกฏกีฬาเฉพาะ
• “การเดิมพันการแข่งขัน” สำหรับหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดโดยผู้แข่งขันหรือทีมที่มีสกอร์ดีที่สุด , เวลาหรือตำแหน่งที่เข้าเส้นชัย ถ้าไม่มีผู้แข่งขันหรือทีมที่เกี่ยวกับการเดิมพันการแข่งขันให้สมบูรณ์หรือไม่มีใครทำสกอร์ได้ , เวลาแหรือตำแหน่งที่เข้าเส้นชัย การเดิมพันนั้นจะถูกยกเลิกถ้าไม่มีกติกากำหนดอื่นใดนอกเหนือจากกฏกีฬาเฉพาะ ผู้แข่งขันหรือทีมใดๆที่ไม่สามารถทำให้เหตุการณ์หรือการทำสกอร์สมบูรณ์ , เวลาหรือตำแหน่งที่เข้าเส้นชัยที่มีส่วนต่อเหตุการณ์ในการเดิมพันจะถูกตัดสินให้แพ้เมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งทีมหรือผู้แข่งขันใดๆสามารถทำให้เหตุการณ์หรือมีการยิงประตู , เวลาหรือการเข้าเส้นชัยได้
• “การเดิมพันการแข่งขัน” สำหรับการแข่งขันหรือเหตุการณ์ใดๆที่มีการนับรอบและคัดเลือก กำหนดโดยผู้เข้าแข่งขันและทีมที่จะผ่านการคัดเลือกไปยังรอบต่อไป (ไม่ว่าจะมีส่วนในรอบต่อไปหรือมก็ตาม) หรือที่ทำประตูได้มากที่สุด, เวลาหรือตำแหน่งที่เข้าเส้นชัยในตอนสุดท้าย ถ้าผู้เข้าแข่งขันหรือทีมพลาดในการเข้ารอบในรอบเดียวกับการแข่งขันแต่
• ถ้าไม่มีการแจ้งนอกเหนือจากกฏกีฬาเฉพาะ สำหรับการแข่งขันทั้งหมด ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันหรือทีมไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน การเดิมพันนั้นจะถูกตัดสินเป็นโมฆะ
• ถ้าเหตุการณ์หรือทัวร์นาเมนท์ถูกยกเลิกหรือลเช่วงเวลาที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมใดๆพลาดในการจบแมตช์การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ด้วยหตุผลใดก็ตามนอกเหนือจากการถอนตัวและไม่ผ่านการคัดเลือก โดยทั้งหมดจะถูกตัดสินเป็นโมฆะ
• ถ้าเหตุการณ์เริ่มก่อนเวลาที่กำหนด การเดิมพันที่เกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นเหตุการณ์จริงจะยังถูกตัดสินว่ายังมีถูกต้องอยู่ จำนวนยอดสูงสุดในแต่ละการเดิมพันจะแปรผันตามประเภทการเดิมพันเฉพาะ และอาจถูกเปลี่ยนจำนวนโดยไม่มีแจ้งเตือนไว้
• ชื่อภาษาอังกฤษของผู้เข้าแข่งขัน, นักวิ่ง ,ทีม, ลีก, องค์กร และสมาคมจะถือเป็นภาษามั่นคงที่สุดเหนือภาษาอื่น


รายการ “เพื่อเข้ารอบ”

• บางรายการมีกฏและข้อบังคับแตกต่างกันในแง่ของการ “เข้ารอบ” โดยเหล่านี้จะถูกกำหนดในกฏกีฬาเฉพาะ
• ผลของ “การเข้ารอบ” ณ รายการใดๆ (เช่นรายการ “เข้าสู่รอบชิง”) จะกำหนดโดยผู้แข่งขันหรือทีมที่เข้ารอบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเซตหรือใดๆก็ตามที่ผู้แข่งขันหรือทีมเข้ารอบต่อไปหรือผ่านรอบคัดเลือก รายการจะถูกตัดสินหลังจากที่เข้าสู่รอบต่อไปและมีผลไม่ผ่านรอบคัดเลือกหรือแก้ไขผลการแข่งขัน


DEAD HEATS (อันดับเท่ากัน)

• ถ้าไม่มีกติกากีฬาเฉพาะกำหนดไว้ กติกา Dead Heats ถูกนำมาใช้ในการเดิมพันรายการที่มีผู้ชนะมากกว่ากำหนด หรือ มีผลการแข่งขันที่เสมอกันซึ่งไม่มีผลสิ้นสุดในการแข่งขัน
• กติกา Dead Heats ถูกนำมาใช้ในกรณีดังนี้ : การแข่งขันใดๆที่มีการเลือกผู้ชนะ การเดิมพันจะถูกหักในสัดส่วนทวีคูณบวกด้วยจำนวนผู้ชนะที่มีแล้วหารด้วยจำนวนผู้ชนะที่กำหนด (เช่น จำนวนเดิมพันคูณด้วย (จำนวนผู้ชนะที่คาด/จำนวนผู้ชนะที่กำหนด) การเมพันชนะจะถูกจ่ายเงินให้ในสัดส่วนลดลง (Reduced Stake : สัดส่วนลดลงคูณด้วยราคาต่อรอง) และยังมียอดเดิมพันที่เหลือจะถูกจ่ายในสัดส่วนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามีลำกับเท่ากันในตำแหน่งจ่าฝูงระหว่างม้า 3 ตัว “คนที่1 เดิมพันผู้ชนะไว้ 300 และราคาที่ 4.0 แล คนที่2 เดิมพันคนละฝั่ง เมื่อผลการแข่งขันตัดสิน ยอด300จะถูกคูณด้วย 1/3 (เช่นจำนวนท่าดว่าจะชนะ (1) หารด้วยจำนวนผู้ชนะที่กำหนด (3) แล้วคำนวณด้วยสัดสว่นลดลง (100) และที่เหลือจะแบ่งจ่ายให้กับผ้วาง (200) เป็นผู้ถือหางนั้นๆ”


ทำนายแชมป์

• ไม่คืนเงินในกรณีผู้เข้าแข่งขันไม่ลงเล่น
• สามารถนำกติกา Dead Heats มาประยุกต์ใช้


การเดิมพันสด

• เนื่องจากเกมการแข่งขันสดมีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม ซึ่งจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบนโทรทัศน์ , เคเบิล หรือการส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต ความล่าช้าขึ้นกับช่องทาง, ตัวกลางในการส่งผ่านและสถานที่ชมถ่ายทอดของลูกค้า ลูกค้าต้องยอมรับว่าการเดิมพันทั้งหมดระหว่างการเดิมพันสดที่จะมีแสดงใน Bet List (รายการเดิมพัน) หรือ Statement (ธุรกรรมเดิมพัน) จะถูกตัดสินว่ามีผลเดิมพัน ทางบริษํทจะไม่ตัดสินในเวลาที่มีระตูหรือสกอร์ใดๆเกิดขึ้นระหว่างเดิมพันที่ก่อให้เกิดการโต้เถียงใดๆ
• เมื่อบริษัทมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการเดิมพันเกิดขึ้นหลังจากผลการแข่งขัน หรือมีการล่าช้าในการถ่ายทอดสดเป็นผลให้การเดิมพันที่เดิมพันมีราคาที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่เลือก ผู้แข่งขัน/ทีม ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบ ทางบริษัทขอใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนการตัดสินเป็นโมฆะ, ชนะ หรือแพ้
• สำหรับการเดิมพันสดเกมส์ส่วนใหญ่จะรับบิลเดิมพันแบบเต็มเวลาถึง นาทีที่ 90 รวมทดเวลา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท) อย่างไรก็ตามตั้งแต่นาทีที่ 85 เป็นต้นไปหรือภายใน 5 นาทีสุดท้ายของเวลาการแข่งขันปกติของเกมส์ที่เลือกเดิมพันนั้นๆการกระทำใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหัวข้อต่อไปนี้ 8 จะถือเป็นการเดิมพันแบบปลอดภัย ฉะนั้นบิลที่อยู่ระหว่างดำเนินการอาจจะได้รับการยืนยันต่อไป. การเตะใกล้จุดโทษ / การโต้กลับจากรับเป็นรุก / การยิงลูกโทษ / ลูกกินเปล่า ทางบริษัทถือว่าเข้าข่ายลูกอันตราย (ถือว่ามีโอการทำประตูได้)
• ถ้าระบบการเดิมพันของบริษัทหรือระบบติดต่ออินเตอร์เน็ตเกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษํทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันที่อยู่ระหว่างรอทั้งหมดในเวลานั้นๆที่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย


ประเภทเดิมพัน

• แฮนดิแคป และการเดิมพันสด หมายถึงผู้แข่งขันหรือทีมที่ได้รับการได้เปรียบตั้งแต่ตอนเริ่ม มีผลให้มีแต้มต่อก่อนที่จะมีการเริ่มแข่งขัน ถ้าลูกค้าเชียร์ผู้แข่งขันหรือทีมที่มีแต้มต่อ และผู้แข่งขันหรือทีมนั้นชนะ(รวมกับที่มีแต้มต่อตั้งแต่ตอนต้น) ลูกค้าจะชนะเดิมพัน ในบางกรณี ผู้แข่งขันหรือทีมมีแต้มต่อถึง2ช่วงตัวตั้งแต่ก่อนเริ่ม ถ้าผู้แข่งขันหรือทีมชนะทั้งการนำทั้งสองครั้ง จะทำให้ลูกค้าได้รับยอดเต็มของการเดิมพัน ถ้าผู้แข่งขันหรือทีมชนะแค่หนึ่งช่วงตัว ลูกค้าจะได้รับยอดรึ่งหนึ่งหรือได้รับเงินครึ่งหนึ่งกลับมา ขึ้นกับราคาต่อรองและเงื่อนไข
• ราคาสูง/ต่ำ จะถูกกำหนดโดยสกอร์รวมทั้งหมดที่เป็นสกอร์สุดท้ายของทั้งสองทีมหรือผู้แข่งขันที่จะมากหรือน้อยกว่าราคาที่กำหนด ถ้าแต้มรวมทั้งหมดมากกว่าราคาที่กำหนดจะถูกเรียกว่า สูง(Over) ถ้าแต้มรวมทั้งหมดน้อยกว่าราคาที่กำหนดจะถูกเรียกว่า ต่ำ(Under)
• Money Line เป็นอัตราต่อรองที่ทีมหนึ่งจะชนะอีกทีมหนึ่ง
• 1X2 เป็นการเลือกผู้ชนะของทีมหรือผลเสมอ
• สเตป คือ การเดิมพันแบบผสมตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไปด้วยการวางเงินเดิมพันเพียงจำนวนเดียว ในการที่จะชนะเดิมพันได้นั้น รายการเดิมพันทั้งหมดจะต้องมีผลชนะ สำหรับการคำนวณผล กรุณาดูที่หัวข้อ “ช่วยเหลือ” และเลือกหัวข้อสเตปเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม
• คี่/คู่ เป็นการกำหนดสกอร์/แต้มสุดท้ายที่ทั้งสองทีมได้เป็นเลขคี่ หรือ คู่
©thaibetclub.com All rights reserved.